Налаштування друку
Налаштування друку
View content for :
Product:

Налаштування друку

Налаштування друку
Налаштування друку
Опис
Насиченість друку
Встановіть найнижчий показник насиченості, за якого забезпечується нормальна якість друку. Якщо встановити занадто високий показник насиченості, зображення етикетки друкуватиметься нечітко, штрих-коди не скануватимуться належним чином, стрічка може вигорати, а друкувальна головка — передчасно зноситися.
Якщо потрібно, скористайтеся Оцінка якості штрих-коду для визначення оптимального налаштування насиченості.
Прийняті значення
Від 0,0 до 30,0
Відповідні команди ZPL
^MD, ~SD
Використовувана команда SGD
print.tone
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Darkness (Насиченість)
Швидкість друку
Виберіть швидкість друку етикетки (значення в дюймах на секунду). За нижчої швидкості якість друку зазвичай краща. Див. також відомості про програмовану постійну швидкість друку (на секунду).
Прийняті значення
203 точки/дюйм: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
300 точок/дюйм: 2, 3, 4, 5, 6
Відповідні команди ZPL
^PR
Використовувана команда SGD
media.speed
Тип носія
Виберіть тип носія, що використовується.
Прийняті значення
 • CONTINUOUS (Нерозривний)
 • GAP/NOTCH (З інтервалами / надрізами)
 • MARK (Із мітками)
Якщо вибрано CONTINUOUS (Нерозривний), потрібно вказати довжину етикетки у форматі етикетки (команда ZPL:
^LL
).
Відповідні команди ZPL
^MN
Використовувана команда SGD
ezpl.media_type
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Media Type (Тип носія)
Спосіб друку
Укажіть режим, який використовуватиметься (режим прямого термодруку (без стрічки) чи режим термоперенесення (з носієм термоперенесення та стрічкою)).
Прийняті значення
 • THERMAL TRANS (Термоперенесення)
 • DIRECT THERMAL (Прямий термодрук)
Відповідні команди ZPL
^MT
Використовувана команда SGD
ezpl.print_method
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Print Method (Спосіб друку)
Позиція відривання
За потреби відрегулюйте положення носія над планкою відривання після друку.
Прийняті значення
Від –120 до +120
 • Якщо вибрати більше значення, носій витягнеться (лінія відриву наблизиться до переднього краю наступної етикетки).
 • Якщо вибрати менше значення, носій вставиться (лінія відриву наблизиться до краю щойно надрукованої етикетки).
1
Напрямок носія
2
Стандартне розташування лінії розриву становить 000
Відповідні команди ZPL
~TA
Використовувана команда SGD
ezpl.tear_off
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Tear Off (Відривання)
Ширина друку
Вкажіть ширину використовуваних етикеток у точках. Значенням за замовчуванням є максимальне значення ширини відповідно до значення DPI (точок на дюйм) друкувальної головки.
Прийняті значення
Якщо вибрано недостатню ширину, частини формату етикетки не будуть друкуватися на носії. Якщо вибрано завелику ширину, пам’ять форматування витрачатиметься марно, а принтер друкуватиме поза етикеткою та на опорному валику. Це налаштування може впливати на горизонтальне положення формату етикетки, якщо орієнтацію зображення було змінено за допомогою команди
^POI
ZPL II.
Від 0000 до 1248 точок
Відповідні команди ZPL
^PW
Використовувана команда SGD
ezpl.print_width
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Print Width (Ширина друку)
Спосіб роботи з носіями
Виберіть спосіб роботи з носіями, сумісний із функціями принтера.
Щоб отримати інформацію про доступні режими друку для різних функцій принтера, див. Визначення способу роботи з носіями.
Прийняті значення
 • TEAR OFF (Відривання)
 • CUTTER (Відрізування)
 • PEEL (Відшарування)
Відповідні команди ZPL
^MM
Використовувана команда SGD
media.printmode
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Print Mode (Режим друку)
Розташування етикетки ліворуч
За потреби зміщуйте положення друку на етикетці горизонтально. Якщо вибрати додатні значення, лівий край зображення переміститься до центру етикетки на вибрану кількість точок, якщо вибрати від’ємні значення, лівий край зображення переміститься до лівого краю етикетки.
Прийняті значення
Від –9999 до 9999
Відповідні команди ZPL
^LS
Використовувана команда SGD
zpl.left_position
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Advanced Setup (Розширені налаштування)
Left Position (Положення ліворуч)
Режим повторного друку
Коли ввімкнено режим повторного друку, можна повторно надрукувати останню етикетку, натиснувши СТРІЛКУ ВНИЗ на панелі керування принтера.
Прийняті значення
 • ON (Увімк.)
 • OFF (Вимк.)
Відповідні команди ZPL
^JZ
Використовувана команда SGD
ezpl.reprint_mode
Максимальна довжина етикетки
Установіть максимальну довжину етикетки.
Прийняті значення
Від 0 до максимальної довжини етикетки, яку підтримує принтер
Укажіть значення, яке принаймні на 1,0 дюйм (25,4 мм) більше, ніж фактична довжина етикетки з інтервалом між етикетками. Якщо встановити значення, менше ніж довжина етикетки, принтер вважатиме, що завантажено нерозривний носій, і калібрування буде неможливе.
Наприклад, якщо довжина етикетки становить 6,0 дюйма (152 мм) з урахуванням інтервалу між етикетками, вибирайте значення принаймні 7,0 дюйма (178 мм).
1
Довжина етикетки (з інтервалом між етикетками)
2
Інтервал між етикетками
3
Установіть приблизно таке значення для максимальної довжини етикетки
Відповідні команди ZPL
^ML
Використовувана команда SGD
ezpl.label_length_max
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Maximum Length (Максимальна довжина)
Довжина етикетки
Перегляньте довжину відкаліброваної етикетки в точках.
Це значення можна змінити лише за однієї з таких умов:
 • принтер налаштовано на використання нерозривного носія;
 • другий параметр
  ^LL
  має значення
  Y
  .
Відповідні команди ZPL
^LL