Підключення до мережі через порт Ethernet принтера
Підключення до мережі через порт Ethernet принтера
View content for :
Product:

Підключення до мережі через порт Ethernet принтера

Щоб використовувати проводове підключення до сервера друку (Ethernet), потрібно налаштувати зв’язок із локальною мережею (LAN) на принтері.
Додаткову інформацію про сервери друку Zebra дивіться в посібнику користувача з проводового та безпровідного сервера друку ZebraNet. Завантажити останню версію цього посібника можна на zebra.com/manuals.
 1. Після встановлення драйверів (див. Установлення драйверів) під’єднайте принтер до кабелю Ethernet, підключеного до мережі.
 2. Вставте шнур живлення змінного струму в роз’єм живлення змінного струму на задній панелі принтера.
 3. Вставте шнур живлення змінного струму у відповідну розетку.
 4. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
  Виконується спроба підключення принтера до мережі. Якщо принтер підключається, на ньому буде заповнено значення шлюзу й підмережі LAN та отримано IP-адресу.
 5. Перевірте, чи принтеру призначено IP-адресу. Способи знайти IP-адресу див. у відомостях про IP-адресу (проводової мережі або WLAN).
  Якщо IP-адреса принтера…
  Тоді…
  0.0.0.0
  або
  000.000.000.000
  Індикатор NETWORK (МЕРЕЖА) вимкнений або постійно світиться червоним. (Докладніше див. у Індикатори.)
  1. Перевірте роз’єм Ethernet на задній панелі принтера. Якщо індикатор не горить і не блимає, підключення Ethernet не активне. Перевірте, чи правильно підключено обидва кінці шнура та чи активний мережевий порт, до якого ви підключаєтеся. Після вирішення цієї проблеми принтер має підключитися автоматично.
  2. За потреби налаштуйте статичну IP-адресу для принтера, а потім скиньте налаштування мережі. Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати правильні значення для вашої мережі.
   • IP Protocol (wired or WLAN) (IP-протокол (проводової мережі або WLAN)) — змініть значення з ALL (Усі) на PERMANENT (Постійно).
   • Gateway (wired or WLAN) (Шлюз (проводової мережі або WLAN)) — укажіть правильне значення шлюзу LAN.
   • Subnet (wired or WLAN) (Підмережа (проводової мережі або WLAN)) — укажіть правильне значення підмережі LAN.
   • IP Address (wired or WLAN) (IP-адреса (проводової мережі або WLAN)) — призначте принтеру унікальну IP-адресу.
  будь-яке інше значення
  З’єднання виконано. Індикатор NETWORK (Мережа) постійно горить зеленим або жовтим (залежно від мережі). (Докладніше див. у Індикатори.)
 6. Скиньте налаштування мережі (див. Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)), щоб зміни в налаштуваннях набули чинності.