Етикетки конфігурації
Етикетки конфігурації
View content for :
Product:

Етикетки конфігурації

Найчастіше використовуються два елементи діагностики принтера: етикетки конфігурації принтера та мережі. Проаналізувавши інформацію на цих етикетках, ви зможете усунути можливі проблеми.
Щоб надрукувати ці етикетки, виконайте такі дії:
  1. Вимкніть принтер (положення O).
  2. Натисніть і утримуйте кнопку
    CANCEL
    (Скасувати) під час ввімкнення принтера (положення I). Утримуйте кнопку
    CANCEL
    (Скасувати), доки не вимкнеться перший індикатор на панелі керування.
Принтер друкує етикетку конфігурації, а потім етикетку мережевої конфігурації, як показано на цих прикладах.
Зразок етикетки конфігурації принтера
Зразок етикетки мережевої конфігурації