Діагностика зв’язку
Діагностика зв’язку
View content for :
Product:

Діагностика зв’язку

Діагностика зв’язку — це засіб усунення несправностей для перевірки з’єднання між принтером і хост-комп’ютером. Коли принтер перебуває в режимі діагностики, він друкує всі отримані від хост-комп’ютера дані як прямі символи ASCII із шістнадцятковими значеннями під текстом ASCII. Принтер друкує всі отримані символи, зокрема коди керування, як-от CR (повернення каретки). Нижче наведено приклад типової пробної етикетки, надрукованої під час цієї діагностики.
Пробна етикетка друкується перевернутою.
Етикетка, надрукована під час діагностики зв’язку
 1. Установіть значення ширини друку, що дорівнює ширині використовуваної етикетки або є меншим. Докладніше див. у відомостях про ширину друку.
 2. Установіть для параметра
  DIAGNOSTICS MODE
  (Режим діагностики) значення
  ENABLED
  (Увімкнено). Способи діагностики можна знайти в розділі Режим діагностики зв’язку.
  Принтер переходить у режим діагностики та друкує всі дані, отримані з хост-комп’ютера, на пробній етикетці.
 3. Перевірте пробну етикетку на наявність кодів помилок. У разі будь-яких помилок перевірте, чи правильно налаштовано параметри зв’язку.
  На пробній етикетці можуть відображатися такі помилки:
  • FE вказує на помилку кадрування;
  • OE вказує на помилку переповнення;
  • PE вказує на помилку парності;
  • NE вказує на наявність шуму.
 4. Вимкніть принтер (положення O), а потім знову ввімкніть (положення I), щоб вийти з режиму самодіагностики й повернутися до звичайної роботи.