r-zt2x0-calibrating-the-ribbon-and-media-sensors
Калібрування датчиків стрічки та носія

Калібрування датчиків стрічки та носія

Дотримуючись вказівок у цьому розділі, відкалібруйте принтер, тобто скоригуйте чутливість датчиків носія та стрічки. Калібрування забезпечує правильне вирівнювання друкованого зображення й оптимальну якість друку.
Виконуйте калібрування в наведених нижче ситуаціях.
  • Ви перейшли на інший розмір або тип стрічки чи носія.
  • Принтер має будь-яку з таких проблем:
    • етикетки пропускаються;
    • друковане зображення відхиляється / зсувається з боку в бік або вгору та вниз;
    • датчик не виявляє встановлення або закінчення стрічки;
    • етикетки з розривами визначаються як нерозривні.