ניווט במסכי התצוגה של התפריטים
ניווט במסכי התצוגה של התפריטים

ניווט במסכי התצוגה של התפריטים

פרק זה מציג את האפשרויות הזמינות לניווט במסכים של ממשק משתמש בצג LCD, וכיצד לבחור או לשנות פריטים המוצגים בצג המדפסת.