ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD420
ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD420

ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD420

 1. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. עיין בפרק גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט לקבלת הוראות על אופן הגישה לראש ההדפסה.
 2. הסט את זרוע מפעיל ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהיא תיגע במכסה העליון של המדפסת. אחוז את זרוע המפעיל במצב זה לצורך גישה לאזור מתחת לראש ההדפסה.
 3. רסס באמצעות מכל של אוויר דחוס את מערך החיישנים למערך העליון (מרווח) תחת יחידת הינע הסרט ואת החיישן 'נגמר הסרט' בצד התחתון של זרוע מפעיל ראש ההדפסה. במידת הצורך, השתמש במטוש שהורטב קלות באלכוהול לצורך פירוק לכלוך שהצטבר.
 4. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטוש יבש כדי לנקותן.
  ‎1‎
  מערך חיישנים למערך (מרווח) עליון
  2
  חיישן 'נגמר סרט'
 5. אם המחסניות לא מזוהות, ייתכן שיהיה עליך לנקות את פיני הממשק של חיישן מחסנית הסרט. נקה את הפינים באמצעות מטוש נקי או מטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99%, על ידי תנועת ניגוב עדינה מימין לשמאל.
  נגב בעדינות, אך ורק מצד ימין לשמאל. תנועות מעלה ומטה עלולות לפגוע בפינים.