c-tc73-tc78-Battery-Safety-Guidelines
Smjernice za sigurnost baterije

Smjernice za sigurnost baterije

Za sigurnu upotrebu uređaja morate slijediti smjernice za bateriju.
 • U području u kojem se jedinice pune ne smije biti otpadaka i zapaljivog materijala ili kemikalija. Treba se posebno paziti kad se uređaj puni u nekomercijalnom okruženju.
 • Slijedite smjernice za upotrebu, pohranu i punjenje baterije navedene u ovom priručniku.
 • Neodgovarajuća upotreba baterije može rezultirati zapaljenjem, eksplozijom ili drugim opasnostima.
 • Prilikom punjenja baterije mobilnog uređaja temperature okoline baterije i punjača moraju biti između 0 ºC i +50 ºC.
 • Nemojte upotrebljavati nekompatibilne baterije i punjače, uključujući baterije i punjače koje ne proizvodi tvrtka Zebra. Upotreba nekompatibilne baterije ili punjača može predstavljati rizik od zapaljenja, eksplozije, curenja ili druge opasnosti. Ako imate pitanja u vezi s kompatibilnošću baterije ili punjača, obratite se centru za globalnu podršku korisnicima.
 • Kod uređaja koji kao izvor punjenja upotrebljavaju USB priključak, uređaj se smije povezivati samo s proizvodima koji nose logotip USB-IF ili su prošli kroz USB-IF program sukladnosti.
 • Nemojte rastavljati ili otvarati, lomiti, savijati ili deformirati, bušiti ili lomiti bateriju na dijelove.
 • Udar od pada uređaja s baterijom na tvrdu površinu može uzrokovati pregrijavanje baterije.
 • Ne spajajte bateriju u strujni krug i pazite da metalni predmeti ili vodiči ne dođu u dodir s polovima baterije.
 • Nemojte mijenjati niti ponovo izrađivati bateriju, umetati strane predmete u nju, uranjati je u vodu ili druge tekućine niti njima izlagati. Nemojte je izlagati vatri, eksplozijama niti drugim opasnostima.
 • Uređaj nemojte ostavljati ili pohranjivati u područjima koja se mogu jako zagrijati, na primjer u automobilu ili blizu radijatora ili drugog izvora topline. Nemojte stavljati bateriju u mikrovalnu pećnicu ili sušilicu.
 • Ako djeca rukuju baterijom, treba ih nadgledati.
 • Slijedite lokalne propise o ispravnom odlaganju iskorištenih punjivih baterija.
 • Nemojte bacati baterije u vatru.
 • Ako se baterija proguta, odmah zatražite savjet liječnika.
 • U slučaju curenja baterije, pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, 15 minuta ispirite ugroženo područje velikom količinom vode i zatražite savjet liječnika.
 • Ako sumnjate na oštećenje opreme ili baterije, obratite se korisničkoj podršci koja će provjeriti uređaj.