Medya Kullanımı için bir Yazdırma Modu Seçme
Medya Kullanımı için bir Yazdırma Modu Seçme

Medya Kullanımı için bir Yazdırma Modu Seçme

Kullanılan medyaya ve mevcut yazıcı seçeneklerine uygun olan bir yazdırma modu kullanın.

Yazdırma Modları

  • YIRTMA
    : Bu mod (varsayılan), tüm yazıcı seçenekleri ve çoğu medya türüyle kullanılabilir. Yazıcı etiket formatlarını, aldığı gibi yazdırır. Yazıcının kullanıcısı yazdırılmış etiketleri yazdırdıktan sonra herhangi bir zamanda yırtabilir.
  • SOYMA
    : Sadece Etiket Dağıtıcı Seçeneği. Yazıcı, yazdırma sırasında etiketi astardan soyar ve ardından etiket sökülene kadar duraklar.
  • KESİCİ
    : Sadece Kesici Seçeneği. Yazıcı, etiketleri her biri yazdırıldıktan sonra keser.
İlgili ZPL komutları:
^MM
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Mode (Yazdırma Modu)