Sorun: Genel Yazdırma Kalitesi Sorunları
Sorun: Genel Yazdırma Kalitesi Sorunları
View content for :
Product:

Sorun: Genel Yazdırma Kalitesi Sorunları

Durum

Yazdırılan resim doğru görünmüyor.

Neden: Koyuluk ve Hız Ayarlarının Yapılması Gerekiyor

Yazıcı, medyanız için yanlış koyuluk seviyesine ve/veya yazdırma hızına ayarlı.

Çözüm: Yazdırma Kalitesi Raporunu Çalıştırma

Dahili Yazıcı Desteği
  1. Uygulamanız için ideal koyuluk ve hız ayarlarını belirlemek amacıyla Yazdırma Kalitesi Raporu (
    FEED
    otomatik testi) gerçekleştirin. Yazdırma hızını üreticinin medyanız (yazdırma malzemesi ve şeritler) için belirlediği maksimum nominal hızın üzerinde bir hıza ayarlamayın. Bkz. Yazdırma Kalitesi Raporu Oluşturma (FEED otomatik testi) ve Yazdırma Kalitesini Ayarlama.

Neden: Kirli Yazıcı Kafası

Yazıcı kafası kirlidir ve görüntüyü bozuyordur ya da çıktıda boşluk olmasına neden oluyordur.

Çözüm: Yazıcı Kafasını Temizleme

Operatör Eylemi
  1. Yazıcı kafasını temizleyin. Bkz. .

Neden: Kirli veya Hasarlı Merdane (Sürücü) Silindiri

Merdane silindiri kirli veya hasarlı.

Çözüm: Merdaneyi Temizleme veya Değiştirme

Dahili Yazıcı Desteği - Operatör Eylemi
  1. Merdaneyi temizleyin veya değiştirin. Merdaneler aşınabilir veya hasar görebilir. Bkz. Merdaneyi Temizleme ve Değiştirme.

Neden: Yazıcı Kafasında Yıpranma

Yazıcı kafası yıpranmış.

Çözüm: Yazıcı Kafasını Değiştirme

Dahili Yazıcı Desteği - Operatör Eylemi
  1. Yazıcı kafasını değiştirin. Yazıcı kafası yıpranabilir veya hasar görebilir. Bkz. .

Neden: Yanlış Güç Kaynağı Kullanımı

Güç kaynağının voltaj veya güç değeri daha düşüktür. Yazdırma, yüksek güçlü bir işlemdir.

Çözüm: Uygun Güç Kaynağını Kullanma

Operatör Eylemi
  • Yazıcı için uygun olan güç kaynağını bulun.