Dijagnostika pisača
Dijagnostika pisača

Dijagnostika pisača

Dostupni su razni dijagnostički alati i postupci koji će vam pomoći u upravljanju pisačem i dijagnosticiranju problema. Među njima su izvješća o konfiguraciji pisača i mrežnoj konfiguraciji, dijagnostička izvješća, postupci kalibracije i mogućnost vraćanja postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti ako je potrebno.
Prilikom samotestiranja upotrebljavajte medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, probne se naljepnice mogu ispisati na tiskarski (pogonski) valjak.

Savjeti za dijagnostičko testiranje

Kako biste pokrenuli samotestiranje pisača, trebate pritisnuti posebni gumb ili kombinaciju gumba na korisničkom sučelju tijekom uključivanja pisača. Držite gumbe pritisnutima dok se ne isključi prvi indikator. Odabrano se samotestiranje automatski pokreće po završetku uobičajenog uključivanja.
  • Prilikom samotestiranja NEMOJTE pisaču slati podatke sa središnjeg uređaja.
  • Ako je vaš medij kraći od naljepnica koje se ispisuju, probna se naljepnica ispisuje na sljedeću naljepnicu.
  • Ako samotestiranje otkažete prije njegovog dovršetka, obavezno ponovo postavite pisač isključivanjem i ponovnim uključivanjem.
  • Ako je pisač u načinu rada dispenziranja, a aplikator podiže podlogu, ručno uklonite naljepnice kako one dolaze.