Vraćanje nemrežnih postavki konfiguracije pisača na tvornički zadane vrijednosti
Vraćanje nemrežnih postavki konfiguracije pisača na tvornički zadane vrijednosti

Vraćanje nemrežnih postavki konfiguracije pisača na tvornički zadane vrijednosti

Ove upute upotrebljavajte za vraćanje nemrežnih postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti.
 1. Isključite napajanje pisača.
 2. Istovremeno pritisnite i zadržite
  PAUSE
  (Pauza) () i
  FEED
  (Odustani) () te uključite napajanje pisača.
 3. Nastavite držati te gumbe dok indikator STATUS () ne bude jedini indikator koji svijetli.
  Pisač ima gumb
  RESET
  (Ponovno postavljanje) na svom donjem dijelu. Informacije o upotrebi ovog gumba potražite u odjeljku Funkcije gumba RESET (Ponovno postavljanje).
Nakon ponovnog postavljanja nemrežnih postavki konfiguracije pisača, kalibrirajte senzor. Možete izvršiti kalibraciju medija SmartCal ili, ako to nije dovoljno za vaše medije, ručno kalibrirati pisač za umetnute medije.