Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth vezivanje)
Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth vezivanje)

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth vezivanje)

Ova postavka služi za određivanje hoće li se Bluetooth stog „povezati” ili spremiti ključeve veza za uređaje koji se uspješno povežu s pisačem.
Prihvaćene vrijednosti:
  • ON (Uključeno) – omogućuje vezivanje vezom Bluetooth.
  • OFF (Isključeno) – onemogućuje vezivanje vezom Bluetooth.
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.bonding