Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Discovery (Otkrivanje putem Bluetootha)
Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Discovery (Otkrivanje putem Bluetootha)

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Discovery (Otkrivanje putem Bluetootha)

Upotrijebite ovaj parametar kako biste odredili je li pisač vidljiv za uparivanje uređaja vezom Bluetooth.
Prihvaćene vrijednosti:
  • ON (UKLJUČENO) – omogućuje vidljivi način rada veze Bluetooth.
  • OFF (ISKLJUČENO) – onemogućuje vidljivi način rada veze Bluetooth.
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.discoverable