Connection (Veza) > Bluetooth > Friendly Name (Neslužbeni naziv)
Connection (Veza) > Bluetooth > Friendly Name (Neslužbeni naziv)

Connection (Veza) > Bluetooth > Friendly Name (Neslužbeni naziv)

Ovom se naredbom postavlja neslužbeni naziv koji se upotrebljava tijekom otkrivanja servisa.
Kako bi promjene stupile na snagu, isključite napajanje pisača i zatim ga ponovo uključite ili izdajte naredbu
device.reset
.
Drugi način ponovnog postavljanja mreže je upotreba opcije izbornika Reset Network (Ponovno postavljanje mreže) (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Ponovo postavi mrežu)).
Ako ne postavite neslužbeni naziv pisača radi lakšeg prepoznavanja, zadano se upotrebljava serijski broj pisača.
Prihvaćena vrijednost: Tekstni niz duljine do 17 znakova
Upotrijebljena naredba SGD:
bluetooth.friendly_name