Connection (Veza) > Networks (Mreže) > IP Port (IP priključak)
Connection (Veza) > Networks (Mreže) > IP Port (IP priključak)

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > IP Port (IP priključak)

Ova postavka pisača odnosi se na broj priključka internog ožičenog poslužitelja za ispisivanje na kojima se provodi osluškivanje servisa TCP za ispisivanje. Uobičajena komunikacija TCP s glavnog računala trebala bi biti usmjerena na taj priključak.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.port
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)