Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)
Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Print: Network Info (Ispisivanje: informacije o mreži)

Ispisuje postavke za bilo koji instalirani poslužitelj za ispisivanje ili uređaj s vezom Bluetooth.
Povezane naredbe ZPL:
~WL
Tipke upravljačke ploče:
 • Tijekom uključivanja pisača dvije sekunde držite
  CANCEL
  (Odustani).
 • Dok je pisač u stanju spremnosti za rad, istovremeno pritisnite i dvije sekunde zadržite
  FEED
  (Ulaganje) +
  CANCEL
  (Odustani).
Pisač ispisuje naljepnicu s konfiguracijom mreže.
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)