Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Visibility Agent
Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Visibility Agent

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Visibility Agent

Kad je povezan s žičnom ili bežičnom mrežom, pisač će se pokušati povezati s uslugom Asset Visibility Service tvrtke Zebra, putem priključka pisača Zebra koji se temelji na računalnom oblaku. Za isključivanje ove opcije onemogućite ovu postavku.
Pisač upotrebljava šifriranu vezu s web-utičnicom, autentificiranu certifikatom, za slanje podataka o vidljivosti, postavkama i upozorenjima. NE prenosi podatke ispisane s pomoću formata naljepnica.
Prihvaćene vrijednosti: ON (Uključeno), OFF (Isključeno)
Upotrijebljena naredba SGD:
weblink.zebra_connector.enable
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Configuration (Mrežna konfiguracija)
Cloud Connect Settings (Postavke povezivanja s oblakom)
Više informacija potražite u aplikacijskoj bilješci pod naslovom „Opting Out of the Asset Visibility Agent”. Dostupna je putem pretraživanja na zebra.com/support.