Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Gateway (Žični pristupnik)
Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Gateway (Žični pristupnik)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Gateway (Žični pristupnik)

Na ovom zaslonu pregledajte i po potrebi promijenite zadani žični pristupnik.
Kako biste spremili promjene ove postavke, postavite
Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired IP Protocol to PERMANENT (IP protokol žične veze)
na TRAJNO. Zatim ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Ponovo postavi mrežu)).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 (za svako polje)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.gateway
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)