Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)
Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (IP protokol žične veze)

IP adresu žičnog poslužitelja za ispisivanje možete postaviti vi („trajno”) ili će je odabrati poslužitelj („dinamično”). Ako je odabrana dinamička opcija, parametar navodi načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja.
Za primjenu promjena postavki mreže morate ponovo postaviti poslužitelj za ispisivanje. Pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Ponovo postavi mrežu).
Prihvaćene vrijednosti: ALL (SVE), GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.ip.protocol
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)