Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)
Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)

Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog poslužitelja za ispisivanje. Ta se vrijednost ne može mijenjati.
Upotrijebljena naredba SGD:
internal_wired.mac_addr
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)