Connection (Veza) > WLAN > ESSID
Connection (Veza) > WLAN > ESSID

Connection (Veza) > WLAN > ESSID

Extended Service Set Identification (ESSID) identifikator je vaše bežične mreže. Navedite ESSID za trenutačnu konfiguraciju bežične mreže.
Prihvaćene vrijednosti: Alfanumerički niz od 32 znaka (zadano: 125)
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.essid
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)