Connection (Veza) > WLAN > WLAN Band (Pojas WLAN veze)
Connection (Veza) > WLAN > WLAN Band (Pojas WLAN veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Band (Pojas WLAN veze)

Postavite željeni pojas unutar kojeg se želite povezati putem Wi-Fi veze.
Prihvaćene vrijednosti: 2,4, 5, None (Ništa)
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.band_preference
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)