Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (IP protokol WLAN veze)
Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (IP protokol WLAN veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (IP protokol WLAN veze)

Možete postaviti IP adresu bežičnog ispisnog poslužitelja („trajno”) ili ga poslužitelj može postaviti („dinamično”). Ako je odabrana dinamička opcija, parametar opisuje načine na koje poslužitelj za ispisivanje prima IP adresu s poslužitelja.
Za primjenu promjena postavki mreže morate ponovo postaviti poslužitelj za ispisivanje (pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Ponovo postavi mrežu)).
Prihvaćene vrijednosti: ALL (SVE), GLEANING ONLY (SAMO PRIKUPLJANJE), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (TRAJNO)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.protocol
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)