Connection (Veza) > WLAN > WLAN Security (Sigurnost WLAN veze)
Connection (Veza) > WLAN > WLAN Security (Sigurnost WLAN veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Security (Sigurnost WLAN veze)

Odaberite vrstu sigurnosti koja će se upotrebljavati za WLAN.
Povezane naredbe ZPL:
^WX
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.security
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Encryption Setup (Postavljanje šifriranja bežične veze)