Connection (Veza) > WLAN > WLAN Subnet (Podmreža WLAN veze)
Connection (Veza) > WLAN > WLAN Subnet (Podmreža WLAN veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Subnet (Podmreža WLAN veze)

Pregledajte i po potrebi promijenite masku bežične podmreže na ovom zaslonu.
Kako biste spremili promjene ove postavke, postavite
Connection (Veza)
WLAN
WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)
na TRAJNO. Zatim ponovo postavite poslužitelj za ispisivanje. Pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Ponovo postavi mrežu).
Prihvaćene vrijednosti: 000 – 255 (za svako polje)
Povezane naredbe ZPL:
^ND
Upotrijebljena naredba SGD:
wlan.ip.netmask
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Network Communications Setup (Postavljanje mrežne komunikacije)
Wireless Setup (Postavljanje bežične veze)