Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)
Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)

Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Port Mode (Način rada priključka za aplikator)

Upravlja načinom na koji funkcionira signal za kraj ispisa priključka za aplikator.
Prihvaćene vrijednosti:
  • Off (Isključeno) 1 = signal za kraj ispisa obično je visok, a nizak je samo kad pisač pomiče naljepnicu prema naprijed.
  • 2 = signal za kraj ispisa obično je nizak, a visok je samo kad pisač pomiče naljepnicu prema naprijed.
  • 3 = signal za kraj ispisa obično je visok, a nizak je 20 ms kad se naljepnica ispiše i postavi na mjesto.
  • 4 = signal za kraj ispisa obično je nizak, a visok je 20 ms kad se naljepnica ispiše i postavi na mjesto.
Povezane naredbe ZPL:
^JJ
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.end_print