Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)
Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)

Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)

Ovom postavkom određuje se je li potrebna visoka ili niska vrijednost kako bi aplikator ponovo ispisao naljepnicu.
Omogućuje ili onemogućuje naredbu
~PR
, koja ponovo ispisuje zadnju ispisanu naljepnicu kad je omogućena. Omogućuje i
Reprint
(Ponovno ispisivanje) na početnom zaslonu.
Povezane naredbe ZPL:
^JJ, ~PR
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.reprint