Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)
Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)

Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)

Određuje način na koji pisač obrađuje pogreške ulaza aplikatora. Ako omogućite tu značajku, potvrđuje se i kontakt „Service Required“ (Potreban servis).
Prihvaćene vrijednosti: ENABLED (Omogućeno), DISABLED (Onemogućeno)
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.error_on_pause
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Advanced Setup (Napredno postavljanje)
Error on Pause (Pogreška prilikom pauziranja)