Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)
Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)

Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Start Print Mode (Način rada za početak ispisivanja)

Određuje je li signal za početak ispisivanja priključka aplikatora u ravnomjernom ili impulsnom načinu rada.
Prihvaćene vrijednosti:
  • Pulse (Impulsni) – prije potvrde za sljedeću naljepnicu, signal za početak ispisivanja mora se onemogućiti.
  • Level (Ravnomjeran) – signal za početak ispisivanja ne treba onemogućiti prije ispisivanje sljedeće naljepnice. Naljepnica će se ispisati pod uvjetom da je signal za početak ispisivanja slab i da je naljepnica pravilno formatirana.
Povezane naredbe ZPL:
^JJ
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.start_print