Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Collection Method (Metoda prikupljanja)
Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Collection Method (Metoda prikupljanja)

Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Collection Method (Metoda prikupljanja)

Odaberite metodu prikupljanja kompatibilnu s opcijama koje su dostupne na pisaču.
Prihvaćene vrijednosti: Tear Off (Otkidanje), Peel Off (Odljepljivanje), Rewind (Premotavanje), Cutter (Rezač), Delayed Cut (Odgođeno rezanje), Linerless Peel (Odljepljivanje bez podloge), Linerless Rewind (Premotavanje bez podloge), Linerless Tear (Otkidanje bez podloge), Applicator (Aplikator), Linerless Cut (Rezanje bez podloge), Linerless Delayed Cut (Odgođeno rezanje bez podloge)
Povezane naredbe ZPL:
^MM
Upotrijebljena naredba SGD:
media.printmode
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Print Mode (Način rada ispisivanja)