Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)

Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Horizontal Label Offset (Vodoravni pomak naljepnice)

Po potrebi pomaknite položaj slike vodoravno na naljepnici.
Po potrebi pomaknite vodoravni položaj ispisanog sadržaja na mediju.
  • Negativni brojevi pomiču lijevi rub slike prema lijevom rubu naljepnice za odabrani broj točaka.
  • Pozitivni brojevi pomiču desni rub slike prema desnom rubu naljepnice.
Prihvaćene vrijednosti: -9999 – 9999
Povezane naredbe ZPL:
^LS
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.left_position
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Advanced Setup (Napredno postavljanje)
Left Position (Položaj lijevo)