Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Tear Line Offset (Pomak linije otkidanja)
Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Tear Line Offset (Pomak linije otkidanja)

Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Tear Line Offset (Pomak linije otkidanja)

Postavite položaj na kojem se pisač zaustavlja kako bi se naljepnica otkinula.
Po potrebi pomaknite položaj medija iznad značajke za otkidanje nakon ispisivanja.
  • Manji brojevi pomiču medije u pisač za navedeni broj točaka (linija otkidanja pomiče se rubu upravo ispisane naljepnice)
  • Veći brojevi pomiču medije iz pisača (linija otkidanja pomiče se vodećem rubu sljedeće naljepnice).
Prihvaćene vrijednosti: - 120 do + 120
Povezane naredbe ZPL:
~TA
Upotrijebljena naredba SGD:
media.printmode
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Tear Off (Otkidanje)