Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)

Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Vertical Label Offset (Okomiti pomak naljepnice)

Po potrebi upotrijebite ovaj parametar kako biste pomaknuli položaj slike okomito na naljepnici.
Po potrebi okomito pomaknite položaj ispisanog sadržaja na mediju.
  • Manji brojevi pomiču sliku na viši položaj na naljepnici (prema glavi pisača).
  • Veći brojevi sliku na naljepnici pomiču prema dolje (odmiču je od glave pisača) za navedeni broj točaka.
Prihvaćene vrijednosti: -120 – 120
Povezane naredbe ZPL:
^LT
Upotrijebljena naredba SGD:
zpl.top_position
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Advanced Setup (Napredno postavljanje)
Label Top (Vrh naljepnice)