Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisa) > Label Length (Duljina naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisa) > Label Length (Duljina naljepnice)

Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisa) > Label Length (Duljina naljepnice)

Pogledajte kalibriranu duljinu naljepnice u točkama. Ta se vrijednost ne može mijenjati.