Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Label Type (Vrsta naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Label Type (Vrsta naljepnice)

Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Label Type (Vrsta naljepnice)

Odaberite vrstu medija koji upotrebljavate.
Ako odaberete Continuous (Kontinuirano), morate uključiti duljinu naljepnice (pogledajte Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisa) > Label Length (Duljina naljepnice)) u format naljepnice (
^LL
ako upotrebljavate ZPL).
Ako odaberete Gap/Notch (Praznina/zarez) ili Mark (Oznaka) za razne medije koji nisu kontinuirani, pisač uvlači medije kako bi izračunao duljinu naljepnice.
Prihvaćene vrijednosti: Continuous (Kontinuirani), Gap/Notch (Praznina/zarez), Mark (Oznaka)
Povezane naredbe ZPL:
^MN
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.media_type
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Media Type (Vrsta medija)