Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Print Type (Vrsta ispisivanja)
Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Print Type (Vrsta ispisivanja)

Print (Ispisivanje) > Print Quality (Kvaliteta ispisivanja) > Print Type (Vrsta ispisivanja)

Odredite treba li pisač upotrebljavati vrpcu za ispisivanje.
Prihvaćene vrijednosti:
  • Thermal Transfer (Toplinski prijenos) – upotrebljava vrpcu i medij za toplinski prijenos.
  • Direct Thermal (Izravno toplinsko) – upotrebljava medije za izravno toplinsko ispisivanje i ne upotrebljava vrpcu.
Povezane naredbe ZPL:
^MT
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.print_method
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)
Print Method (Metoda ispisivanja)