Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Label Sensor (Senzor za naljepnice)
Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Label Sensor (Senzor za naljepnice)

Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Label Sensor (Senzor za naljepnice)

Ovaj zaslon prikazuje razinu osjetljivosti senzora za naljepnice koju pisač obično postavlja tijekom postupka kalibracije.
Ove postavke mijenjajte samo ako vas na to uputi tehnička podrška tvrtke Zebra ili ovlašteni servisni tehničar.
Raspon vrijednosti: 0 – 255
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.label_sensor
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Calibration (Kalibracija)