Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija)
Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija)

Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija)

Ovo je čarobnjak koji vas interaktivno vodi kroz ručnu kalibraciju postavki senzora za medije. Ručno kalibrirajte pisač po potrebi kako biste podesili osjetljivost senzora za medije i vrpcu.
Potpune upute o postupku kalibracije potražite u odjeljku Ručno kalibriranje medija.
Povezane naredbe ZPL:
~JC
Upotrijebljena naredba SGD:
ezpl.manual_calibration
Tipke upravljačke ploče: Kako biste pokrenuli kalibraciju, istovremeno pritisnite i dvije sekunde dodirnite
PAUSE
(Pauza) +
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani).