Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Print (Ispisivanje): Profil senzora
Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Print (Ispisivanje): Profil senzora

Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Print (Ispisivanje): Profil senzora

Prikazuje postavke senzora u usporedbi sa stvarnim očitanjima senzora.
Za tumačenje rezultata pogledajte Profil senzora.
Povezane naredbe ZPL:
~JG
Tipke upravljačke ploče: Tijekom uključivanja pisača istovremeno pritisnite i držite
FEED
(Ulaganje) +
CANCEL
(Odustani).
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)