Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Sensor Type (Vrsta senzora)
Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Sensor Type (Vrsta senzora)

Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Sensor Type (Vrsta senzora)

Odaberite između prepoznavanja prijelaza i reflektivnog prepoznavanja medija na temelju vrste medija koju namjeravate upotrebljavati za ispisivanje.
Prihvaćene vrijednosti: REFLECTIVE (REFLEKTIVNO), TRANSMISSIVE (PREPOZNAVANJE PRIJELAZA)
  • Reflective
    (Reflektivno) – upotrebljava se kad pisač treba prepoznati crne oznake/crte i zareze/rupe na stražnjoj strani medija. Razlog tome je što crne oznake i rupe nisu reflektivne kao podloga naljepnica ili papir.
  • Transmissive
    (prepoznavanje prijelaza medija i podloga) – upotrebljava se kad pisač treba prepoznati praznine/mreže za standardne naljepnice i kontinuirane medije. Te vrste medija nemaju oznake za praćenje ili ureze.
Povezane naredbe ZPL:
^JS
Upotrijebljena naredba SGD:
device.sensor_select
Web-stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Media Setup (Postavljanje medija)