RFID > Read Power (Snaga čitanja)
RFID > Read Power (Snaga čitanja)

RFID > Read Power (Snaga čitanja)

Ovdje odredite odgovarajuću vrijednost ako kalibracija RFID oznake ne određuje željenu snagu čitanja za oznake koje namjeravate upotrebljavati.
Prihvaćene vrijednosti: 0 – 30
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.power.read
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
RFID READ PWR (Snaga čitanja za RFID)