RFID > RFID Antenna (Antena za RFID)
RFID > RFID Antenna (Antena za RFID)

RFID > RFID Antenna (Antena za RFID)

Ovdje navedite odgovarajuću vrijednost ako kalibracija RFID oznake ne određuje željeni odabir antene.
Prihvaćene vrijednosti: Zadano A1 (jedina valjana postavka za centralno poravnate antene koje se upotrebljavaju u ovom pisaču Zebra)
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.antenna_port
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
RFID ANTENNA (ANTENA ZA RFID)