RFID > RFID Calibrate (Kalibracija RFID-a)
RFID > RFID Calibrate (Kalibracija RFID-a)

RFID > RFID Calibrate (Kalibracija RFID-a)

Upotrebljava se za pokretanje kalibracije oznaka za RFID medije (NIJE isto što i kalibracija medija i vrpce).
Tijekom ovog postupka pisač pomiče medije, kalibrira položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za upotrebljavani RFID medije. Te postavke obuhvaćaju:
  • položaj programiranja
  • element antene koja se upotrebljava
  • razina snage za čitanje/zapisivanje koja će se upotrebljavati
Više informacija potražite u Programskom vodiču za RFID 3 dostupnom na zebra.com/manuals.
Prije pokretanja ove naredbe umetnite RFID medije u pisač, kalibrirajte pisač (pogledajte Print (Ispisivanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija)), zatvorite ispisnu glavu i pritisnite
FEED
(Ulaganje) kako biste pomaknuli barem jednu naljepnicu i pobrinuli se da kalibracija oznaka započne na odgovarajućem položaju.
Ostavite sve primopredajnike prije i nakon oznake koju kalibrirate. To pisaču omogućuje određivanje postavke za RFID koje se ne šifriraju za susjednu oznaku. Pustite da dio medija izlazi iz prednjeg dijela pisača kako biste napravili mjesta za ulaganje straga tijekom postupka kalibracije.
Povezane naredbe ZPL:
^HR
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.tag.calibrate