RFID > RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)
RFID > RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)

RFID > RFID Program Position (Položaj za programiranje oznake RFID)

Navedite odgovarajuću vrijednost ako kalibracijom oznake RFID nije postignut željeni položaj za programiranje (položaj za čitanje/pisanje).
Prihvaćene vrijednosti:
  • Od F0 do Fxxx (pri čemu je xxx duljina naljepnice u milimetrima ili 999, ovisno o tome što je manje) – pisač uvlači naljepnicu prema naprijed na navedenu udaljenost, a zatim započinje programiranje.
  • Od B0 do B30 – pisač vraća naljepnicu unatrag za određenu udaljenost, a zatim započinje programiranje. Za vraćanje naljepnice, prazna podložna traka medija trebala bi izlaziti iz prednjeg dijela pisača kada se upotrebljava položaj programiranja s vraćanjem.
Povezane naredbe ZPL:
^RS
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.position.program
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
PROGRAM POSITION (POLOŽAJ ZA PROGRAMIRANJE)