RFID > Write Power (Snaga pisanja)
RFID > Write Power (Snaga pisanja)

RFID > Write Power (Snaga pisanja)

Na ovom zaslonu odredite odgovarajuću vrijednost ako kalibracija RFID oznake ne određuje željenu snagu pisanja za oznake koje namjeravate upotrebljavati.
Prihvaćene vrijednosti: 0 – 30
Povezane naredbe ZPL:
^RW
Upotrijebljena naredba SGD:
rfid.reader_1.power.write
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
RFID Setup (Postavljanje za RFID)
RFID WRITE PWR (Snaga pisanja za RFID)