Storage (Pohrana) > Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)
Storage (Pohrana) > Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)

Storage (Pohrana) > Print Asset Lists (Ispisivanje popisa resursa)

Ispišite navedene podatke na jednu ili više naljepnica.
Prihvaćene vrijednosti:
 • Formats
  (Formati) – ispisuje dostupne formate pohranjene u RAM memoriji pisača, na izbrisivom pogonu ili opcionalnoj memorijskoj kartici.
 • Images
  (Slike) – ispisuje dostupne slike pohranjene u RAM memoriji pisača, na izbrisivom pogonu ili opcionalnoj memorijskoj kartici.
 • Fonts
  (Fontovi) – ispisuje dostupne fontove u pisaču, uključujući standardne fontove pisača i sve opcionalne fontove. Fontovi se mogu pohraniti u RAM ili na izbrisivu memoriju.
 • Barcodes
  (Crtični kodovi) – ispisuje dostupne crtične kodove u pisaču. Crtični kodovi mogu se pohraniti u RAM ili izbrisivu memoriju.
 • All
  (Sve) – ispisuje prethodne naljepnice i naljepnicu s konfiguracijom pisača te naljepnicu s konfiguracijom mreže
Povezane naredbe ZPL:
^WD
Internetska stranica pisača:
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)