Storage (Pohrana) > USB > Copy Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)
Storage (Pohrana) > USB > Copy Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)

Storage (Pohrana) > USB > Copy Configuration to USB (Kopiranje: konfiguracija na USB)

Ovu funkciju upotrebljavajte za kopiranje informacija o konfiguraciji pisača na USB uređaj za pohranu, kao što je USB izbrisivi pogon, priključen u jedan od USB priključaka na pisaču. Tako informacijama možete pristupiti bez potrebe za ispisivanjem fizičkih naljepnica.
Povezane naredbe ZPL:
^HH
(vraća podatke o konfiguraciji pisača na glavno računalo)
Internetske stranice pisača:
  • Prikaz informacija o konfiguraciji pisača u web-pregledniku:
    Printer Home Page (Početna stranica pisača)
    View Printer Configuration (Prikaz konfiguracije pisača)
  • Ispisivanje informacija o konfiguraciji na naljepnicama:
    View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
    Print Listings on Label (Ispisivanje popisa na naljepnicu)