System (Sustav) > Energy Saving (Ušteda energije) > Energy Star
System (Sustav) > Energy Saving (Ušteda energije) > Energy Star

System (Sustav) > Energy Saving (Ušteda energije) > Energy Star

Kad je omogućen način rada Energy Star, pisač prelazi u mirovanje nakon određenog vremena i tako smanjuje potrošnju energije. Kako biste vratili pisač u aktivno stanje, pritisnite bilo koji gumb na upravljačkoj ploči.
Prihvaćene vrijednosti: ON (Uključeno), OFF (Isključeno)
Upotrijebljena naredba SGD:
  • power.energy_star.enable
  • power.energy_star_timeout