System (Sustav) > Language (Jezik)
System (Sustav) > Language (Jezik)

System (Sustav) > Language (Jezik)

Ovu postavku upotrebljavajte za odabir nekog od 19 jezika za prikaz na zaslonu.
Odabir jezika za ovaj parametar prikazuje se na odabranom jeziku.
Dodirnite/odaberite
Language
(Jezik) za prikaz i odabir:
Prihvaćene vrijednosti: ENGLISH (ENGLESKI), SPANISH (ŠPANJOLSKI), FRENCH (FRANCUSKI), GERMAN (NJEMAČKI), ITALIAN (TALIJANSKI), NORWEGIAN (NORVEŠKI), PORTUGUESE (PORTUGALSKI), SWEDISH (ŠVEDSKI), DANISH (DANSKI), DUTCH (NIZOZEMSKI), FINNISH (FINSKI), CZECH (ČEŠKI), JAPANESE (JAPANSKI), KOREAN (KOREJSKI), ROMANIAN (RUMUNJSKI), RUSSIAN (RUSKI), POLISH (POLJSKI), SIMPLIFIED CHINESE (POJEDNOSTAVLJENI KINESKI), TRADITIONAL CHINESE (TRADICIONALNI KINESKI)
Povezane naredbe ZPL:
^KL
Upotrijebljena naredba SGD:
print.tone
View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača)
General Setup (Općenito postavljanje)
Language (Jezik)